سفر ظریف به قطر و عمان برای عربستان سعودی

البدیل چاپ مصر نوشت: قطر سعی دارد به دولتهای محاصره کننده اش، بویژه عربستان سعودی و امارات این پیام سیاسی را برساند که دوحه به تحکیم امنیت خود و استقرار سیاسی اش با ایران ادامه می دهد و این تلاشها در سایه بی نتیجه ماندن تمام تلاشهای عربی و بین المللی برای حل بحران خلیج صورت می گیرد.
به گزارش نامه نیوز، در این میان، وزیر خارجه ایران، محمد جواد ظریف روز دوشنبه به پایتخت مسقط سفر کرد و مورد استقبال وزیر خارجه عمان قرار گرفت. به گفته رسانه های عمانی، در سفر یک روزه ظریف به عمان، پرونده های مهمی از جمله شرایط یمن، عراق، سوریه و بحران خلیج(فارس) مورد بحث واقع می شود و انتظار می رود که دو طرف در خصوص تقویت همکاریهاشان در زمینه انرژی و انتقال گاز به عمان و هند به تفاهم هایی برسند.
پس از این سفر، ظریف به قطر رفت تا اولین سفر خود به این کشور عربی پس از آغاز محاصره دوحه را انجام دهد؛ البته این دومین سفر یک مسئول ایرانی از زمان درگرفتن بحران خلیج فارس بین قطر و عربستان است و پیش از این حسین جابری انصاری، معاون عربی افریقایی وزارت امور خارجه، به منظور انتقال شفاهی پیام رئیس جمهور ایران در خصوص حمایت از دوحه، به قطر سفره کرده بود.
سفر ظریف به قطر چند روز پس از سخنان صریح وزارت خارجه این کشور مبنی بر اینکه قطر هم پیمانانی دارد که می تواند در برابر اقدامات نظامی علیه آن بایستند، صورت می گیرد. وزیر خارجه قطر علت محاصره را تلاش برای تحمیل سیاستهایی ضد کشورش دانسته و تصریح کرده بود که این درگیریها سیاسی است و هیچ ربطی به رابطه بین سنی و شیعه ندارد. وی همچنین بر این مساله تاکید کرده است که:«ما به رابطه خود با ایران به عنوان یک دولت شیعه نگاه نمی کنیم، بلکه روابطمان را براساس ارزش گذاری مبادی و حق موجودیت برای تمام دولتها و حل نزاعها از طریق راههای صلح آمیز بنا می کنیم».
به نظر می رسد سفر وزیر خارجه ایران به عمان و قطر در زمان حاضر، که هیچ گونه نشانه ای برای رهایی از بحران در آن دیده نمی شود، می تواند باعث تعمیق شکاف موجود بین قطر و همسایگانش شود. این سفر پیامهای سیاسی متعددی را در بر دارد که قطعا باعث خشم عربستان سعودی و هم پیمانانش می شود؛ بویژه آنکه قطر از بحرانی که در منطقه ایجاد شده وسیله ای ساخته است برای تحکیم روابطش با ایران و ترکیه؛ دو دولتی که روابط متشنجی با عربستان و امارات دارند.