رویداد ها

1397

نشست انرژی و فناوری پایدار کویت
محل برگزاری: کویت
تاریخ: ١٣-١٤ فروردین ۱۳۹۷

نمایشگاه آموزش بحرین
محل برگزاری: مرکز بین‌المللی نمایشگاهی و کنفرانس بحرین
منامه - بحرین
تاریخ: ۱-۳ فروردین ۱۳۹۷

1396

نمایشگاه بین المللی آموزش و پرورش بین المللی عجمان
مرکز مهمانداری امارات عجمان

تاریخ: ١٩-١٧ بهمن ۱۳۹٦

ششمین کنفرانس منطقه ای امنیت در فضای مجازی
محل برگزاری: هتل شرایتون
مسقط - عمان
تاریخ: ۲۹-۳۰ آبان ۱۳۹۶

کنفرانس کاربرد فناوری اطلاعات در معدن و انرژی امریکای شمالی
محل برگزاری: مرکز Marriott Downtown Eaton تورنتو
تورنتو – کانادا
تاریخ: 27-28 مهر 1396

نمایشگاه خدمات و تجهیزات ایمنی عمان
محل برگزاری : مرکز نمایشگاهی و کنفرانس عمان
مسقط - عمان
تاریخ :17-19 مهر 1396

کنفرانس فناوری و تکنولوژی در معدن امریکای جنوبی
محل برگزاری: هتل W سانتیاگو
سانتیاگو –شیلی
تاریخ: 18-19 مرداد 1396

نمایشگاه آموزش صلاله
محل برگزاری: هتل کراون پلازا
صلاله – عمان
تاریخ: 17-19 مرداد 1396

کنفرانس تکنولوژی و نوآوری در حوزه آب در معادن
محل برگزاری: هتل Belmond Miraflores Park
لیما – پرو
تاریخ: 25-26 مرداد 1396

کنفرانس تکنولوژی در معدن ایران
محل برگزاری: هتل اسپیناس خلیج فارس
تهران – ایران
تاریخ: 20-21 تیر 1396

نمایشگاه آموزش بحرین
محل برگزاری: مرکز بین المللی نمایشگاهی و کنفرانس بحرین
منامه – بحرین
تاریخ: 1-3 فروردین 1396

نمایشگاه فروش بهاره سوهار
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی سوهار
صحار– عمان
تاریخ: 6-12 فروردین 1396

1395

هفته لبنان در عمان
محل برگزاری: مرکز نمایشگاهی و کنفرانس عمان
مسقط - عمان
تاریخ :2-5 آبان 1395

نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک خاورمیانه
محل برگزاری: مرکز بین اللملی نمایشگاه های عمان
مسقط - عمان
تاریخ :15-17 شهریور

نمایشکاه خدمات و تجهیزات ایمنی عمان
محل برگزاری: مرکز بین اللملی نمایشگاه های عمان
مسقط - عمان
تاریخ : 15-17 شهریور

نمایشگاه عرضه کالا نزوی
محل برگزاری: مجموعه ورزشی نزوی
مسقط - عمان
تاریخ : 19-25 اردیبهشت 1395

1394

نمایشگاه گردشگری سلامت علاج
محل برگزاری: مرکز بین اللملی نمایشگاه های عمان
مسقط – عمان
تاریخ:23-25 اسفند 1394

نمایشگاه تکنولوژی و نوآوری عمان
محل برگزاری: مرکز بین اللملی نمایشگاه های عمان
مسقط - عمان
تاریخ: 10-12 آذر 1394

نمایشگاه و کنفرانس سلامت، ایمنی و محیط زیست خاورمیانه
محل برگزاری: هتل گرند هیات
مسقط - عمان
تاریخ: 3-5 آبان 1394

نمایشگاه آموزش کویت
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی کویت
صفاة – کویت
تاریخ: 15-17 مهر 1394

نمایشگاه و کنفرانس امنیت مجازی خاورمیانه
محل برگزاری: هتل گلدن تولیپ سیب
مسقط – عمان
تاریخ: 24-25 شهریور 1394

نمایشکاه خدمات و تجهیزات ایمنی عمان
محل برگزاری: مرکز بین اللملی نمایشگاه های عمان
مسقط – عمان
تاریخ: 23-25 شهریور 1394

نمایشگاه و کنفرانس مدیریت پسماند و بازیافت
محل برگزاری: هتل گرند هیات
مسقط – عمان
تاریخ: 26-27 اسفند 1393